fbpx
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Podujatia2022-07-08T09:45:10+00:00

Sme všade tam, kde nás potrebujete

Sme všade tam, kde nás potrebujete

Organizujete podujatie?

Ozvite sa nám

Zabezpečenie podujatí

Náš skúsený tím už viac ako 4 roky odborne zabezpečuje zdravotnícke služby počas kultúrnych, športových alebo firemných podujatí. Náš tím tvoria skúsení zdravotnícki záchranári, lekári a sestry. Tieto služby poskytujeme na celom území SR. Či už sa jedná o menší firemný event alebo veľký festival, sme tu pre vás.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Pomôžeme vám s akýmkoľvek turnajom, pretekom či sústredením kdekoľvek potrebujete.

KULTÚRNE PODUJATIA

Spoľahnite sa na náš zdravotnícky tím počas festivalov, výstav alebo koncertov.

FIREMNÉ EVENTY

Chránime zdravie vašich klientov a kolegov počas teambuildingu či firemného kongresu kdekoľvek na Slovensku.

Často kladené otázky.

Pri organizovaní podujatí je veľmi dôležité myslieť na bezpečnosť a zdravie účastníkov a návštevníkov. V rámci ochrany zdravia na podujatiach sme profesionáli a veľmi radi Vám pomôžeme.

Akí organizátori sú povinní zabezpečiť zdravotnícku pomoc na podujatí?2022-07-07T08:16:49+00:00

Pri zdravotnej asistencii na podujatiach platia zákonom stanovené nariadenia. Pri organizovaní podujatí do 4 000 účastníkov musí byť zriadené najmenej 1 miesto zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom (§ 20 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí platný od 1.2.2014). Pri organizovaní podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, musia byť zriadené najmenej 2 miesta zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom.

Čo je úlohou záchranárov na podujatí?2022-07-07T08:18:58+00:00

Záchranárske posádky počas všetkých podujatí vykonávajú predovšetkým prevetnívnu činnosť zameranú na predchádzanie vzniku úrazu alebo iných náhlych stavov. Počas celej doby trvania podujatia zotrvávajú na zverenom území a v prípade zdravotných ťažkostí či náhlych úrazov realizujú výjazd za účelom lokalizácie postihnutej osoby a jej následného odborného ošetrenia. V prípade, že je nevyhnutné poskytnúť osobe aj následnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení naše posádky zabezpečia vyrozumenie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a na miesto udalosti v krátkej chvíli dorazí ďalšia posádka, ktorá si zranenú osobu prevezme do svojej starostlivosti. Prehľadný report o počte zásahov a vyšetrení počas Vášho podujatia obdržíte po podujatí v elektronickej podobe.

Kto tvorí tím zdravotníkov? .. resp. Objednali sme zdravotnícku pomoc, kto príde na naše podujatie?2022-07-07T08:20:30+00:00

Záchranári sú vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícki pracovníci s odbornou spôsobilosťou na výkon svojho povolania. Zdravotnícky záchranári samostatne poskytujú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť osobe s náhlym zhoršením zdravotného stavu v rozsahu svojho získaného vzdelania. Záchranári sú členmi všetkých typov našich posádok a tvoria základný pilier nášho zdravotníckeho tímu. Súčasťou našich posádok sú aj ďalší zdravotníci vo funkčných miestach – lekár, sestra – špecialistka a všeobecná sestra. Nemenej dôležitou súčasťou našich posádok sú aj vodiči ambulancií, pravidelne školení v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci. Každý vodič vozidla s prednostným právom jazdy musí byť zároveň aj držiteľom osvedčenia o psychickej spôsobilosti na výkon povolania.

Aký je postup pri objednávaní zdravotníckej pomoci na podujatie?2022-07-07T08:21:25+00:00

Napíšte nám Vašu požiadavku cez kontaktný formulár alebo prostredníctvom e-mailu. V priebehu krátkej chvíle Vás budú kontaktovať naši kolegovia, ktorí Vám pripravia individuálne podklady podľa charakteru Vášho podujatia a Vašich požiadaviek. Obdržíte tak ucelenú informáciu v písomnej podobe vrátane cenovej ponuky. Po jej obdržaní a preštudovaní, budeme od Vás potrebovať písomné potvrdenie navrhovaných podmienok prípadne svoje zadanie môžete aktualizovať tak, aby čo najlepšie vyhovovalo Vašim potrebám aj možnostiam.

Aké benefity ponúkate?2022-06-27T15:16:31+00:00

Pre Vaše podujatie bude zabezpečené:

  • profesionálne personálne obsadenie prostredníctvom záchranárov aj lekárov,
  • individuálne nastavenie miery zabezpečenia podľa povahy podujatia a Vašich požiadaviek,
  • vlastnú a modernú špeciálnu zdravotnícku aj hasičskú techniku,
  • dostupnosť celej posádky až do úplného ukončenia eventu (žiadne problémy pri predĺžení trvania),
  • návrh Stratégie zabezpečenia jednotlivých podujatí,
  • rezervný zdroj energie, pitnej vody a rezervné rádio-komunikačné prostriedky pri vzniku mimoriadnej udalosti,
  • koordináciu činnosti s Operačným strediskom záchrannej služby SR
  • oznamovaciu povinnosť voči najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu,
  • v prípade potreby rýchle PCR/antigénové nazálne/slinné testovanie s vyhodnotením na mieste a elektronickou notifikáciou o výsledku vyšetrenia.
Go to Top