fbpx
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Vzdelávanie2023-01-10T17:26:06+00:00

Viete, ako poskytnúť pomoc ranenému, kým príde sanitka?

Viete, ako poskytnúť pomoc ranenému, kým príde sanitka?

Naučíme vás základy prvej pomoci

Mám záujem

Naučíme vás základy prvej pomoci

Nami poskytované vzdelávania sú zamerané na praktické zvládnutie manažmentu o kriticky chorú osobu v rozsahu laickej pomoci. Cieľom je účinná identifikácia závažných stavov. Učíme vás, ako správne použiť overené postupy pri záchrane ľudského života. Vzdelávanie zabezpečujeme v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Radi vám pripravíme workshop na mieru pre vašich zamestnancov, kolektív či skupiny detí. 

WORKSHOPY PRVEJ POMOCI

Aktívne tréningy pre verejnosť a klientov s cieľom praktického zvládnutia manažmentu o kriticky chorú osobu.

KURZY PRVEJ POMOCI

Realizácia akreditovaných kurzov prvej pomoci v zmysle Vyhlášky MZ SR 398/2010 Z.z. pre zamestnancov, žiadateľov o vodičské oprávnenie, ale aj iných záujemcov či organizácie.

POUŽÍVANIE DEFIBRILÁTORA

Praktické a jednoduché vzdelávanie zamerané na problematiku náhleho zastavenia krvného obehu s následným účinným a bezpečným použitím AED.

BOZP A PO

Kvalitné školenia z oblasti BOZP a požiarnej ochrany sprostredkované osvedčenými bezpečnostnými technikmi z radov skúsených hasičov a bezpečnostných manažérov.

NPŽF

Realizácia akreditovaného vzdelávacieho programu zameraného na obnovovanie vedomostí a zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. Program je určený pre lekárov, sestry a iné zdravotnícke povolania.

Často kladené otázky.

Prečo absolvovať kurz prvej pomoci?2022-06-27T15:24:27+00:00

Naučíme vás, ako správne zareagovať pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach alebo závažných úrazoch. Získate základné vedomosti o prevencii, systéme fungovania záchrannej zdravotnej služby a osvojíte si praktické zručnosti, ako zvládať život ohrozujúce stavy. Kurzy prvej pomoci realizujeme inovatívnym spôsobom a so zameraním na osvojenie praktických zručností počas kurzu.

Ako môžem využiť kurz prvej pomoci?2022-06-30T08:34:52+00:00

Častými účastníkmi kurzov sú žiadatelia o vodičské oprávnenie, či zamestnávatelia, ktorí hľadajú praktický kurz prvej pomoci pre svojich zamestnancov. Veľkú skupinu tiež tvoria jednotlivci, ktorí sa chcú naučiť postarať sa o svojich blízkych v prípade ohrozenia ich zdravia alebo života. Radi využívame moderné technológie a dokážeme zareagovať na rôzne požiadavky aj potreby našich klientov. Po vzájomnej dohode pripravíme praktické vzdelávanie presne podľa Vašich predstáv.

Ako zistím, že ste ma zaradili do kurzu?2022-06-30T08:29:47+00:00

Prihlasovanie do kurzu je veľmi jednoduché. Vyberte si či máte záujem o akreditované vzdelávanie alebo workshop prvej pomoci a napíšte nám cez kontaktný formulár alebo e-mailom. Formulár nájdete tu, na našom webe. Na ďalšom vzdelávaní sa môžete pokojne dohodnúť aj priamo s inštruktorom prvej pomoci alebo s manažérom vzdelávania. Následne vás budeme kontaktovať a poskytneme vám kompletné informácie o termíne a mieste realizácie kurzu vrátane informácií o spôsobe úhrady za vzdelávanie.

Kde sa nachádzajú Vaše výučbové centrá?2022-06-27T15:26:01+00:00

Vzdelávanie realizujeme vo svojich výučbových centrách. Naše najčastejšie využívané výučbové centrá pre akreditované vzdelávanie sa nachádzajú v Bratislave – Starom Meste a v Bratislave na Kramároch. Po dohode vieme vybrané vzdelávacie programy celé zrealizovať aj v priestoroch klienta kdekoľvek na Slovensku.

Go to Top