Frequently asked questions.

Frequently asked questions.

Malesuada velit et ut malesuada amet tempor velit dui. Nullam amet commodo gravida gravida.

Čo je úlohou záchranárov na podujatí?

Záchranárske posádky počas všetkých podujatí vykonávajú predovšetkým prevetnívnu činnosť zameranú na predchádzanie vzniku úrazu alebo iných náhlych stavov. Počas celej doby trvania podujatia zotrvávajú na zverenom území a v prípade zdravotných ťažkostí či náhlych úrazov realizujú výjazd za účelom lokalizácie postihnutej osoby a jej následného odborného ošetrenia. V prípade, že je nevyhnutné poskytnúť osobe aj následnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení naše posádky zabezpečia vyrozumenie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a na miesto udalosti v krátkej chvíli dorazí ďalšia posádka, ktorá si zranenú osobu prevezme do svojej starostlivosti. Prehľadný report o počte zásahov a vyšetrení počas Vášho podujatia obdržíte po podujatí v elektronickej podobe.