Frequently asked questions.

Frequently asked questions.

Malesuada velit et ut malesuada amet tempor velit dui. Nullam amet commodo gravida gravida.

Kto tvorí tím zdravotníkov? .. resp. Objednali sme zdravotnícku pomoc, kto príde na naše podujatie?

Záchranári sú vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícki pracovníci s odbornou spôsobilosťou na výkon svojho povolania. Zdravotnícky záchranári samostatne poskytujú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť osobe s náhlym zhoršením zdravotného stavu v rozsahu svojho získaného vzdelania. Záchranári sú členmi všetkých typov našich posádok a tvoria základný pilier nášho zdravotníckeho tímu. Súčasťou našich posádok sú aj ďalší zdravotníci vo funkčných miestach – lekár, sestra – špecialistka a všeobecná sestra. Nemenej dôležitou súčasťou našich posádok sú aj vodiči ambulancií, pravidelne školení v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci. Každý vodič vozidla s prednostným právom jazdy musí byť zároveň aj držiteľom osvedčenia o psychickej spôsobilosti na výkon povolania.