Frequently asked questions.

Frequently asked questions.

Malesuada velit et ut malesuada amet tempor velit dui. Nullam amet commodo gravida gravida.

Mali by sme mať defibrilátor na pracovisku?

Každá organizácia, ktorá zamestnáva väčší počet ľudí alebo poskytuje služby istému počtu klientov na jednom mieste, pracuje s riadením rizík. Najviditeľnejším prejavom takéhoto riadenia rizík sú protipožiarne opatrenia, smernice pre prípad požiaru, vyznačené únikové cesty a rozmiestnené hasiace prístroje. Významnou skupinou rizík sú tiež udalosti spojené so zdravím zamestnancov a klientov.
Defibrilátor odporúčame zabezpečiť na každé pracovisko s vyššou fluktuáciou osôb, prípade na všetky rizikové faktory. Jednoduché, profesionálne a ľahko prenosné zariadenie je možné umiestniť na vrátnicu, recepciu či do priestorov open-space kancelárií. Platí, že čím skôr bude osobe s náhlou zástavou krvného obehu doručený indikovaný výboj prístrojom – tým väčšia je šanca na jeho prežitie bez ďalších zdravotných následkov.